Föreningen Queens of Kalmar

Queens of Kalmar är en ideell förening som bildades under början av 2019, men som funnits och verkat som projektgrupp sedan hösten 2017. Initiativet till Queens of Kalmar togs av Alexandra Durne och Julia Björknert efter att de anordnat en manifestation under #metoo, ett upprop som uppmärksammade omfattningen av sexuellt våld som kvinnor och ickebinära utsätts för. Efter manifestationen ville Alexandra Durne och Julia Björknert ta arbetet vidare för att skapa förutsättningar för att ingen ska behöva säga Me too någonsin igen. Med jämställdhet i Kalmar län som fokus skapade de projektet Queens of Kalmar, vilket blev en knytpunkt för andra eldsjälar med samma mål och hjärtefråga.

Sedan starten 2017 har Queens of Kalmar anordnat jämställdhetsfestivalen med samma namn två år i rad, föreläst och utbildat företag och ungdomar i olika jämställdhetsfrågor, samt vunnit både Kalmar kommuns jämställdhetspris och Kalmar Energis Omtankepris. I början av 2019 omvandlades projektet till en ideell förening för att kunna växla upp och arbeta vidare för ett mer jämställt Kalmar län.

Vårt arbete

Queens of Kalmar arbetar aktivt för att inspirera organisationer, företag och privatpersoner i Kalmar län att arbeta med jämställdhet som någonting självklart, i både det lilla och det stora. Förutom att nå ut genom föreläsningar, aktiviteter och arrangemang under året, ligger stor vikt på Queens of Kalmars festival i anslutning till internationella kvinnodagen. Syftet med festivalen och det övriga arbetet under året är att samla kompetens och bidra till en ökad kunskap om de ojämställda livsvillkor som råder, hur dessa kan förbättras och hur vi kan bidra till ett mer jämställt Kalmar län. Under festivalen deltar och samlas både enskilda entreprenörer, privatpersoner, ideella organisationer, myndigheter och företag för att utbyta erfarenhet och kunskap och förvärva nya synsätt och ny kompetens inom jämställdhetsarbetet.

Queens of Kalmars styrelse

I dagsläget består styrelsen av sex kvinnor, alla inom olika yrkesområden och med en bred kompetens inom jämställdhetsfrågor; Arlene Stridh, Karolina Ryde, Tina Toller, Alexandra Durne, Klara Nilsson och Nadja Barenje. Föreningen värvar aktivt medlemmar, som bjuds in till träffar under året och som har möjlighet att vara med och påverka och bidra till föreningens arbete.

Vill du vara med?

Vill du vara med i Kalmars härligaste jämställdhetsförening? Som medlem blir du inbjuden till evenemang under året, har möjlighet att påverka föreningens arbete och därmed jämställdhetsarbetet i Kalmar, samt blir del av en samhörighet och ett nätverk som alla drivs av viljan att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle. För att bli medlem, fyll i formuläret på den här sidan.

Bli medlem!

Medlemsavgiften är 50 kr per år, som betalas via Swish till nr 123 649 01 97.

Du kan när som helst välja att gå ur föreningen Queens of Kalmar genom att ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna eller skicka ett mail till info@queensofkalmar.se.